AQUAZON

Staw kąpielowy, zarybiony o powierzchni ponad 300m2 z przelewem w formie kaskady o wysokości ponad 1 metra i dłogości 25 metrów. Pojemność stawu wynosi ponad 500.000m3